Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

W dniu 26.09.2023 r. została zamknięta DW928 na odcinku od DK44 (Kobiór) do skrzyżowania z DK1 (Mikołów). Zamknięcie jest związane z przebudową DW928.
Zostały wyznaczone objazdy zgodnie z oznakowaniem.
Kierowcy są zobligowani do stosowania się do Tymczasowej Organizacji Ruchu za wyjątkiem dojazdu do posesji.

Cel i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa drogi DW928 Mikołów — Wyry — Gostyń -Kobiór w sposób pozwalający na doprowadzenie do wymaganych przez Zamawiającego oraz warunki techniczne parametrów technicznych. Zakres przebudowy obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo — rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań Nośności 115 kN/oś.

Przebudowywana droga podzielona jest na następujące odcinki:

Etap I — Mikołów — Wyry od km 0+053,53 do km 5+069
Etap II — Wyry — Gostyń od km 5+100 do km 13+028
Etap III — Gostyń — Kobiór od km 13+477,2 do km 15+441

Droga wojewódzka nr 928 stanowi drogę o parametrach drogi klasy technicznej G. Odcinek przebudowywany rozpoczyna się na skrzyżowaniu z Drogą Krajową Nr 44 w Mikołowie, a kończy na skrzyżowaniu z Drogą Krajową Nr 1 w miejscowości Kobiór.

Realizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewnienie odpowiedniej płynności dzięki wprowadzeniu jednolitych przekrojów, poprawie stanu technicznego nawierzchni i budowie chodników, ciągów pieszo — rowerowych i ścieżek rowerowych.

Zadanie w zakresie Etapu II Wyry — Gostyń jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podstawowe informacje o inwestycji


Umowa z Konsultantem: WI-K/PN/221114/2/1
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 12.04.2023 r.
Umowa z Wykonawcą: WI-K/PN/220923/1/1
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 13.04.2023 r.
Przekazanie placu budowy: 26.04.2023 r.
Data Zakończenia robót: Etap I i III 13.04.2026 r.
Etap II 13.04.2025 r.
Wynagrodzenie umowne dla Etapu I i III: 83 211 562,40 zł netto
102 350 221,75 zł brutto
Wynagrodzenie umowne dla Etapu II: 83 181 065,51 zł netto
102 312 710,58 zł brutto
Wartość dofinansowania dla Etapu II z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
83 181 065,51 zł netto
Kwota Kontraktowa łącznie netto: 183 031 890,70 zł
Kwota Kontraktowa łącznie brutto: 225 129 225,26 zł