Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
telefon:  +48 32 78 19 211
e-mail:  sekretariat@zdw.katowice.pl
strona internetowa:  www.zdw.katowice.pl

Wykonawca robót

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
strona internetowa:  www.budimex.pl

Konsultant

PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Reymonta 30/1
41-200 Sosnowiec
strona internetowa:  www.prokom.org.pl