Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Utrudnienia ruchu

> Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu można znaleść na stronie:
www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-mikolowski

W dniu 26.09.2023 r. została zamknięta DW928 na odcinku od DK44 (Kobiór) do skrzyżowania z DK1 (Mikołów).
Zamknięcie jest związane z przebudową DW928.
Zostały wyznaczone objazdy zgodnie z oznakowaniem.
Kierowcy są zobligowani do stosowania się do Tymczasowej Organizacji Ruchu za wyjątkiem dojazdu do posesji.

> 13.06.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.05.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa, Mikołów
Km 1+000_1+300 – ul. Bielska Mikołów
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny Wyry
Km 7+100_7+500 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska Wyry
Km 7+900+8+100 – rejon obiektu M2
Km 8+600_9+150 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+700_13+027 - od ul. Zachodniej Kobiór
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 06.06.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.05.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa, Mikołów
Km 1+000_1+300 – ul. Bielska Mikołów
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 2+900_4+100 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny Wyry
Km 7+100_7+500 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska Wyry
Km 7+900+8+100 – rejon obiektu M2
Km 8+600_9+150 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+700_13+027 - od ul. Zachodniej Kobiór
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 28.05.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 14.05.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa, Mikołów
Km 1+000_1+300 – ul. Bielska Mikołów
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny Wyry
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 7+900+8+100 – rejon obiektu M2
Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+700_13+027 - od ul. Zachodnie
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 16.05.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 14.05.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa, Mikołów
Km 1+000_1+300 – ul. Bielska Mikołów
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny Wyry
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 7+900+8+100 – rejon obiektu M2
Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+700_13+027 - od ul. Zachodnie
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 09.05.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.03.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+500_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodnie
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 30.04.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.03.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+500_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodnie
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 09.04.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+500_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 02.04.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+500_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 21.03.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 14.03.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 12.03.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 29.02.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 10.01.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 15.02.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 10.01.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M2
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego M3
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 02.02.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 10.01.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M3
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska – budowa obiektu mostowego
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+200_14+400 – rejon stacji Crab - budowa obiektu mostowego
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 03.01.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 03.01.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+000+8+150 – rejon obiektu M3
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
Km 9+700_10+200 – ul. Pszczyńska
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 03.01.2024

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 03.01.2024r.:
Wahadła:
Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
Km 9+700_10+200 - obiekt M2
Km 10+740_11+250 (Grill)
Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 12.12.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 12.12.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+740_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej

> 05.12.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 05.12.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+740_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+350 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 28.11.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 28.11.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 21.11.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 21.11.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 7+700_7+790 - obiekt M1
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 14.11.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 14.11.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+580 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 7+700_7+790 - obiekt M1
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska obiekt tymczasowy
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 07.11.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 07.11.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 7+700_7+790 - obiekt M1
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 31.10.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 31.10.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 7+700_7+790 - obiekt M1
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 25.10.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 25.10.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 1+940_2+560 - ul. Pszczyńska Mikołów
- Km 5+540_6+040 - od ul. Kopaniny
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 7+700_7+790 - obiekt M1
- Km 8+900_9+100 – ul. Pszczyńska
- Km 9+700_10+200 - obiekt M2
- Km 10+850_11+250 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 12+880_13+060 - od ul. Zachodniej
- Km 14+800_15+442 – ul. Przelotowa Kobiór

> 18.10.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 18.10.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska 455
- Km 10+650_11+050 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 14+900_15+441 – ul. Przelotowa
- Km między Rondem z stacją Paliw Crab

> 11.10.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 11.10.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska 455
- Km 10+650_11+050 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 14+900_15+441 – ul. Przelotowa
- Km między Rondem z stacją Paliw Crab

> 04.10.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 04.10.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+600 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska 455
- Km 10+650_11+050 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km 14+900_15+441 – ul. Przelotowa
- Km między Rondem z stacją Paliw Crab

> 27.09.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 27.09.2023r.:
Wahadła:
- Km 0+200_0+400 – skrzyżowanie ul. Bielska i ul. Wrzosowa
- Km 6+800_7+100 – skrzyżowanie ul. Pszczyńska i ul. F. Fitki
- Km 8+850_9+150 – ul. Pszczyńska 455
- Km 10+650_11+050 (Grill)
- Km 11+950_12+250 – skrzyżowanie ul. Centralna i ul. Żeńców
- Km między Rondem z stacją Paliw Crab

> 20.09.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 20.09.2023r.:
Wahadła:
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 13.09.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 13.09.2023r.:
Wahadła:
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 30.08.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 30.08.2023r.:
Wahadła:
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 23.08.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 23.08.2023r.:
Wahadła:
- Km 6+570_7+700
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 16.08.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 16.08.2023 r.:
Wahadła:
- Km 6+570_7+700
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 09.08.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 09.08.2023 r.:
Wahadła:
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 10+650_11+050
- Km 11+950_12+250

> 31.07.2023

Wprowadzone Tymczasowe Organizacje Ruchu na dzień 31.07.2023 r.:
Wahadła:
- Km 6+800_7+100
- Km 8+850_9+150
- Km 11+950_12+250