Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928
na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1

Galeria - Wybór kategorii

Czerwiec 2024 - ⇅

Tydzień 11.06.2024 - 18.06.2024r

Etap 1_km 0+200-0+300 L_zagęszczanie pobocza pod ścieżkę pieszo-rowerową
Etap 1_km 1+000-1+150 L_zabudowano krawężniki, przygotowanie pod emulsję
Etap 1_km 1+150-1+300_przygotowanie podbudowy pod warstwy bitumiczne
Etap 1_km 3+000-3+200 LP_układanie podbudowy kamiennej
Etap 1_km 3+340-3+460_budowa kanalizacji
Etap 1_km 3+400-3+540_budowa kanalizacji
Etap 1_km 3+850-4+100 LP_przygotowanie podłoża pod stabilizację (1)
Etap 1_km 3+850-4+100 LP_przygotowanie podłoża pod stabilizację (2)
Etap 2_km 5+100+13+160 +_bieżacy serwis oznakowania
Etap 2_km 5+200-5+350 P_budowa kanalizacji
Etap 2_km 7+280-7+500_budowa kanalizacji
Etap 2_km 7+700_zabijanie ścianki szczelnej przy obiekcie M1 (1)
Etap 2_km 7+700_zabijanie ścianki szczelnej przy obiekcie M1 (2)
Etap 2_km 8+050_roboty zbrojarskie przy obiekcie M2
Etap 2_km 8+600-9+000 P_podbudowa kamienna przygotowana pod układanie mas bitumicznych
Etap 2_km 9+750-10+100 L_formowanie pobocza
Etap 2_km 10+400-10+500 P_budowa kanalizacji
Etap 2_km 10+500-10+750 P_formowanie pobocza po ułożeniu kanalizacji
Etap 2_km 10+750-10+830 P_budowa kanalizacji teletechnicznej
Etap 2_km 11+900-12+360 P_podbudowa kamienna pod układanie mas bitumicznych
Etap 2_km 12+680-13+000 P_podbudowa kamienna pod układanie mas bitumicznych
Etap 3_km 13+500-13+650 L_roboty kanalizacyjne po frezowaniu
Etap 3_km 14+300_ustabilizowanie koryta cieku przy obiekcie M4
Etap 3_km 14+750_ułożono podbudowę kamienną na parkingu

Tydzień 05.06.2024 - 11.06.2024r

Etap 1_km 0+200-0+560 L_budowa kanalizacji teletechnicznej
Etap 1_km 0+900-1+300 L_wykonana stabilizacja podłoża
Etap 1_km 1+180-1+300_układanie podbudowy kamiennej
Etap 1_km 1+920-2+660_wykonano podbudowę kamienną
Etap 1_km 2+100-2+400_zabudowa krawężników
Etap 1_km 3+120-3+340_wykonywanie stabilizacji całą szerokością
Etap 1_km 3+900-4+000_budowa kanalizacji deszczowej
Etap 2_km 5+260-5+320_wzmacnianie pobocza
Etap 2_km 5+350-5+500 P_budowa kanalizacji
Etap 2_km 7+250-7+300_budowa kanalizacji
Etap 2_km 8+060_roboty konstrukcyjne przy obiekcie M2
Etap 2_km 8+600-9+000_wykonano warstwę MCE
Etap 2_km 8+920-8+990_wykonywanie stabilizacji podłoża
Etap 2_km 9+000_izolacja pozioma obiektu M3
Etap 2_km 9+400-10+850 L_ulożono podbudowę bitum. i warstwę wiążącą
Etap 2_km 10+550-10750 P_wyrównywanie i profilowanie podłoża
Etap 2_km 11+800-12+000_układanie destruktu do MCE
Etap 2_km 11+900-12+350_ułoźono warstwę destruktu do MCE
Etap 2_km 12+700-12+980 P_profilowanie podłoża
Etap 3_km 14+310_roboty przygotowawacze przy obiekcie M4
Etap 3_km 14+760-15+440 L_formowanie rowu

Tydzień 29.05.2024 - 05.06.2024r

Etap 1 km 1+940 - 2+560 przygotowanie podbudowy z kruszywa
Etap 2 km 7+740 roboty konstrukcyjne przy obiekcie M1
Etap 2 km 9+700 - 10+200 podbudowa z kruszywa (3)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 kopanie rowów i budowa pobocza (2)
Etap 3 km 14+800 - 15+300 kopanie rowów i budowa pobocza (1)
Etap 2 km 9+700 - 10+200 podbudowa z kruszywa (2)
Etap 2 km 9+700 - 10+200 podbudowa z kruszywa (1)
Etap 2 km 9+009 izolacja pozioma (2)
Etap 2 km 9+009 izolacja pozioma (1)
Etap 2_km 8+060 zbrojenie korpusu przyczółka obiekt M2 (2)
Etap 2_km 8+060 zbrojenie korpusu przyczółka obiekt M2 (1)
Etap 2 km 5+200 - 5+540 roboty kanalizacyjne
Maj 2024 - ⇅
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅